Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.04, godz. 02:26
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

16/07/20 15:45 CNT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 12 sierpnia 2020 roku.
14/07/20 15:39 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
01/07/20 12:30 CNT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.
11:33 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za II kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.
26/06/20 08:30 CNT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach CNT S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
25/06/20 13:55 CNT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę.
24/06/20 14:43  brak uprawnień Redukcja w ofercie sprzedaży akcji CNT wyniesie ok. 85,52 proc.
14:10 CNT S.A.: Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych.
16/06/20 09:42  brak uprawnień Centrum Nowoczesnych Technologii zaprasza do składania ofert sprzedaży do 12,94 proc. akcji własnych
09:33 CNT S.A.: Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki.
10/06/20 12:09 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku.
09/06/20 16:06 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań.
13:24  brak uprawnień ZWZ CNT zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał rezerwowy pod skup akcji
13:15 CNT S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych).
03/06/20 16:03 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
baner_SCANER_920X112_10.jpg