Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 07:51
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

22/10/20 20:56 ASM GROUP S.A.: Złożenie wniosku o upadłość przez spółkę pośrednio zależną
12/10/20 21:58 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 października 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
02/10/20 20:46 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
30/09/20 23:54 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:46 ASM GROUP S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
22/09/20 19:07 ASM GROUP S.A.: Wybór Komitetu Audytu ASM GROUP S.A.
10/09/20 23:26 ASM GROUP S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
03/09/20 22:51 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku
01/09/20 23:46 ASM GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
23:39 ASM GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
26/08/20 23:13 ASM GROUP S.A.: Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego
13/08/20 20:31 ASM GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
09/08/20 18:53 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
30/07/20 23:41 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
29/07/20 21:01 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg