Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.10, godz. 01:21
kontakt
ZUK

Komunikaty

21/11/19 13:11 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12:47 ZUK: Informacja nt. raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
20/11/19 18:16 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
01/10/19 14:56 ZUK: Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
13/09/19 17:44 ZUK: ZUK formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/08/19 12:53 ZUK: Powołanie Wiceprezesa Zarządu ZUK "Stąporków" S.A.
09/08/19 13:08 ZUK: Zawarcie z umowy faktoringowej z podmiotem z Grupy ING
01/08/19 13:51 ZUK: Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
12/07/19 18:12 ZUK: Zawarcie z BNP Paribas umowy faktoringowej
09/07/19 14:55 ZUK: Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy wieloproduktowej
05/06/19 13:17 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 czerwca 2019 r.
04/06/19 16:51 ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 4 czerwca 2019 r.
13:49 ZUK: Przedłużenie współpracy z firma audytorską
31/05/19 15:38 ZUK: Zawarcie umów finansowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.
15/05/19 07:02 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
baner_SCANER_920X112_10.jpg