Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 20:46
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

21/10/20 10:18 PATENTUS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji
19/10/20 19:52 PATENTUS S.A.: Wybór Biegłego Rewidenta
29/09/20 14:21 PATENTUS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.
17/09/20 12:41 PATENTUS S.A.: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
28/08/20 06:26 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 14:37 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.
12/08/20 14:40 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.
14:26 PATENTUS S.A.: Częściowa rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
27/07/20 09:21 PATENTUS S.A.: Obroty z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
29/06/20 15:39 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.
15:37 PATENTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 roku.
08/06/20 13:22 PATENTUS S.A.: Wniosek uprawnionych akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PATENTUS S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.
01/06/20 15:50 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
28/05/20 10:57 PATENTUS S.A.: Wykreślenie zastawu (poz. 2585557, 2585280, 2585200) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
19/05/20 13:32 PATENTUS S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za I kwartał 2020 roku oraz danych w tabeli ESPI
baner_SCANER_920X112_10.jpg