Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.15, godz. 23:58
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

21/11/19 11:49 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.
14/11/19 07:45 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 15:15 PATENTUS S.A.: Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.
05/11/19 13:19 PATENTUS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
13:17 PATENTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.
13:14 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.
11/10/19 15:02 PATENTUS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..
09/10/19 15:33 PATENTUS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
14:24 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01/10/19 12:39 PATENTUS S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
13/09/19 11:42 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
30/08/19 07:15 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/19 13:33 PATENTUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.
15/07/19 14:08 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
27/06/19 14:01 PATENTUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej.
baner_SCANER_920X112_10.jpg