Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.27, godz. 21:53
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

23/12/19 19:40  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CZERWONA TOREBKA S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
02/12/19 14:17 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana adresu Emitenta
29/11/19 09:52 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/09/19 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CZERWONA TOREBKA S.A.
10/09/19 17:23 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/19 15:40 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
09/08/19 10:28 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
26/06/19 16:02 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
15:25 CZERWONA TOREBKA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14:45 CZERWONA TOREBKA S.A.: Powołanie Komitetu Audytu Spółki
13:55 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
25/06/19 15:56 CZERWONA TOREBKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
19/06/19 11:45 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie do Raportu Bieżącego nr 8/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" S.A
05/06/19 15:17 CZERWONA TOREBKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - spłata szóstej transzy z tytułu Emisji Obligacji Serii B
baner_SCANER_920X112_10.jpg