Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.15, godz. 18:55
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

08/07/20 15:56 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wybór biegłego rewidenta
15:55 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawarcie ugody
19/06/20 16:00 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz raportu rocznego
15:56 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10/06/20 09:49 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie do raportu bieżącego 9/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku - zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
13/05/20 12:39  brak uprawnień Forteam Investments ma kolejne zabezpieczenie roszczenia przeciwko M. Świtalskiemu dot. Małpki
30/04/20 19:51 CZERWONA TOREBKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie, art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2
16:18 CZERWONA TOREBKA S.A.: Nabycie akcji Merlin Group S.A. przez spółkę zależną Emitenta
16:15 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta
16:13 CZERWONA TOREBKA S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
16:12 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
10/04/20 19:31 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
19:29 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
03/04/20 13:32 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uzupełnienie do Raportów Bieżących nr 4/2020 i 7/2020
31/03/20 14:12 CZERWONA TOREBKA S.A.: Informacja z GPW
baner_SCANER_920X112_10.jpg