Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.21, godz. 14:20
kontakt
PHN

Komunikaty

12/09/19 13:08  brak uprawnień Zakończenie procesu przyłączenia do PHN Chemobudowy-Kraków i Placu Grunwaldzkiego do końca '19
12:39  brak uprawnień Kolejna emisja obligacji PHN nie wcześniej niż w '20 - prezes
11/09/19 20:09 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/19 08:16  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOCI S.A.
08:07  brak uprawnień GPW: Komunikat - palnowana data ostatniego notowania obligacji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.,
21/08/19 18:56  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
22/07/19 17:22 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
16/07/19 17:27 PHN S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną Emitenta
01/07/19 22:58 PHN S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości biurowych przez spółkę zależną Emitenta
27/06/19 19:14  brak uprawnień PHN wypłaci 0,41 zł dywidendy na akcję
19:07 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2019 r.
PHN S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
19:06 PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2018
PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
19:04 PHN S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg