Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.18, godz. 06:40
kontakt
PHN

Komunikaty

23/12/19 17:34 PHN S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji
17:33 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23 grudnia 2019 r.
17:15 PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
03/12/19 17:24 PHN S.A.: Komunikat działu operacyjnego KDPW
17:23 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
02/12/19 13:54  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA
26/11/19 23:41 PHN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał
22/11/19 17:32 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
20/11/19 22:06  brak uprawnień PHN zwiększył zysk netto po trzech kw. do 43,8 mln zł, prowadzi prace przy 5 projektach
19:36 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/09/19 13:08  brak uprawnień Zakończenie procesu przyłączenia do PHN Chemobudowy-Kraków i Placu Grunwaldzkiego do końca '19
12:39  brak uprawnień Kolejna emisja obligacji PHN nie wcześniej niż w '20 - prezes
11/09/19 20:09 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/19 08:16  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOCI S.A.
08:07  brak uprawnień GPW: Komunikat - palnowana data ostatniego notowania obligacji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.,
baner_SCANER_920X112_10.jpg