Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 19:45
kontakt
QUMAK

Komunikaty

14/08/19 18:39  brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI
30/07/19 11:34 QUMAK S.A.: Otrzymanie informacji o dniu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
12/06/19 16:53  brak uprawnień Value FIZ sprzedał wszystkie akcje Qumaka
16:37 QUMAK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce (VALUE FIZ)
29/05/19 18:06 QUMAK S.A.: QUMAK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/19 21:54 QUMAK S.A.: QUMAK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:41 QUMAK S.A.: QUMAK S.A. formularz raportu rocznego
23/04/19 14:29 QUMAK S.A.: Ustanowienie kuratora dla Emitenta
08/04/19 11:36 QUMAK S.A.: Wybór firmy audytorskiej
03/04/19 16:26 QUMAK S.A.: Zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego i odwołanie oferty przez IT WORKS S.A.
01/04/19 19:53 QUMAK S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Emitenta
29/03/19 20:48 QUMAK S.A.: Naliczenie kar umownych przez Urząd Miasta Gdyni
28/03/19 12:17 QUMAK S.A.: Wniosek Zarządu Emitenta o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
20/03/19 13:24 QUMAK S.A.: Kary umowne
18/03/19 18:54  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki QUMAK SA
baner_SCANER_920X112_10.jpg