Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 10:41
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

29/07/19 07:46  brak uprawnień Grupa Żywiec zwiększa przychody po akwizycji Browaru Namysłów, ale zyski spadły
07:31 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/07/19 09:26 ŻYWIEC: Rezygnacja członka Zarządu
15/05/19 15:39  brak uprawnień Żywiec spodziewa się w 2019 roku zwyżki rynku piwa w Polsce w ujęciu wartościowym
24/04/19 07:24 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/04/19 17:19  brak uprawnień Grupa Żywiec wypłaci 30 zł dywidendy na akcję za '18
17:18 ŻYWIEC: Dywidenda za rok obrotowy 2018
17:08 ŻYWIEC: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
01/04/19 12:21  brak uprawnień Grupa Żywiec sfinalizowała zakup Browaru Namysłów
11:51 ŻYWIEC: Zamkniecie transakcji nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Browar Namysłów Sp. z o.o.
29/03/19 16:47 ŻYWIEC: Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
27/03/19 13:35 ŻYWIEC: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z bankiem PEKAO S.A.
12/03/19 15:18 ŻYWIEC: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
15:14 ŻYWIEC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec s.A.
06/03/19 17:19 ŻYWIEC: Ponowne powołanie osób zarządzających w Grupie Żywiec S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg