Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 22:43
kontakt
TYLKOPIL

Komunikaty

01/07/20 09:17 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (10/2020) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok obrotowy
09:13 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok obrotowy
26/06/20 12:59 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
23/06/20 13:35 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (7/2020) Dokonanie odpisów aktualizujących
19/06/20 09:57 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
22/05/20 09:23 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
14/05/20 12:06 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (4/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
25/03/20 12:10 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z dn. 24.04.2019 r. - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
13/02/20 10:18 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (2/2020) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
08/01/20 13:48 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w 2020 roku
14/11/19 13:58 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (10/2019) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku ArtP Capital S.A.
08/11/19 10:49 ARTP S.A.: Zatwierdzenie przez Zarząd ArtP Capital S.A. strategii rozwoju Spółki na lata 2019-2022
05/11/19 10:41 ARTP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
14/08/19 13:35 brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (9/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 14:51 ARTP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg