Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.08, godz. 03:42
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

30/06/20 18:54 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu.
29/06/20 21:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia podatkowego dotyczącego litewskiej spółki zależnej.
11/06/20 11:51  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (14/2020) Projekt uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 r.
11:50  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (13/2020) Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00
11:45  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00.
11:38 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekt uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 r.
11:30 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00
11:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2020 r. na godzinę 12:00.
02/06/20 17:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań i wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku.
17:17 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
15/05/20 17:24  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (11/2020) Raporty kwartalne - I kwartał 2020 r.
13/05/20 19:00 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Otrzymanie decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przyznania subwencji finansowej.
30/04/20 17:15 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A.
15/04/20 19:25 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.
31/03/20 17:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (10/2020) Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
baner_SCANER_920X112_10.jpg