Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 21:57
kontakt
BRASTER

Komunikaty

12/11/19 13:58 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
07/11/19 16:34 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
12:07 BRASTER S.A.: Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.
06/11/19 14:29 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3 - aktualizacja informacji
05/11/19 18:13  brak uprawnień NWZ Brastera zdecyduje o warunkowej emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru
17:51 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2019 wraz z projektami uchwał.
17:22 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
14:55  brak uprawnień Urządzenie Braster Pro będzie dystrybuowane w Brazylii
14:36 BRASTER S.A.: Rejestracja Urządzenia BRASTER w Brazylii
04/11/19 17:17 BRASTER S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.
31/10/19 16:43 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
15:41 BRASTER S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.
30/10/19 16:41 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
13:20 BRASTER S.A.: Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.
12:28 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
baner_SCANER_920X112_10.jpg