Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 21:10
kontakt
PROLOG

Komunikaty

14/11/19 11:02 brak uprawnień PRO-LOG SA (16/2019) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
12/11/19 16:12 brak uprawnień PRO-LOG SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019 r.
23/10/19 15:44 brak uprawnień PRO-LOG SA (14/2019) Powołanie nowych członków Zarządu Emitenta
17/09/19 17:02 PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
16:39 brak uprawnień PRO-LOG SA (13/2019) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
16:37 brak uprawnień PRO-LOG SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A., które odbyło się w dniu 17 września 2019 roku
16:34 brak uprawnień PRO-LOG SA (11/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta z pełnienia funkcji
13/09/19 12:11 PRO-LOG S.A.: zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
12:08 PRO-LOG S.A.: udzielenie poręczenia spółce dominującej wobec Emitenta
11/09/19 12:49 brak uprawnień PRO-LOG SA (10/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:48 brak uprawnień PRO-LOG SA (9/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019/2020 roku
20/08/19 15:39 PRO-LOG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 17 września 2019 r.
15:30 brak uprawnień PRO-LOG SA (8/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 17 września 2019 r.
14/08/19 15:14 brak uprawnień PRO-LOG SA (7/2019) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
06/08/19 12:09 brak uprawnień PRO-LOG SA (6/2019) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg