Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 17:22
kontakt
ORPHEE

Komunikaty

14/08/19 17:18 brak uprawnień ORPHÉE SA (9/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019r.
16/07/19 16:01 ORPHEE SA: Udzielenie pożyczki na rzecz PZ Cormay S.A.
18/06/19 16:16 ORPHEE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2019 r.
16:09 brak uprawnień ORPHÉE SA (8/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2019 r.
23/05/19 12:36 brak uprawnień ORPHÉE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15/05/19 17:06 brak uprawnień ORPHÉE SA (6/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
13/05/19 20:14 brak uprawnień Orphee ma umowę sprzedaży pakietu akcji Diesse za 13,3 mln euro
19:48 ORPHEE SA: Zawarcie umowy sprzedaży akcji (share purchase agreement) dotyczącej sprzedaży całego posiadanego przez Orphee SA pakietu akcji Diesse, zamknięcie transakcji i ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej potwierdzenia kluczowych warunków transakcji
29/04/19 17:03 brak uprawnień ORPHÉE SA (5/2019) Kontynuowanie negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
28/03/19 16:10 brak uprawnień ORPHÉE SA (4/2019) Kontynuowanie negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
21/03/19 19:10 brak uprawnień ORPHÉE SA (3/2019) Raport roczny Orphée SA za 2018 r.
27/02/19 17:05 brak uprawnień ORPHÉE SA (2/2019) Przedłużenie okresu prowadzenia negocjacji w sprawie zbycia udziałów Diesse
21/01/19 09:56 brak uprawnień ORPHÉE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
19/12/18 16:44 ORPHEE SA: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
13/12/18 19:01 brak uprawnień Orphee przedłużyła okres wyłączności na negocjacje ws. sprzedaży Diesse do 28 II '19
baner_SCANER_920X112_10.jpg