Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 03:25
kontakt
PAK

Komunikaty

29/06/20 19:56  brak uprawnień ZE PAK odnotował 10,3 mln zł straty netto w pierwszym kwartale
18:22 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/06/20 18:45 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
18:37 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki
16:24 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiany w organach Spółki
19/06/20 21:04 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku
20:57 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku
20:49 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej ZE PAK SA
15:05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA
14:24  brak uprawnień Sąd oddalił skargę dot. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice
14:02 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Decyzja w sprawie odkrywki Tomisławice
18/06/20 18:01 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA
11:11 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
09/06/20 19:31 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA
28/05/20 20:08 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg