Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.10, godz. 01:27
kontakt
TERMOREX

Komunikaty

25/11/19 10:13 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/19 15:47 TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy ramowej na z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie.
23/09/19 09:37 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/19 13:06 TERMO-REX S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
28/06/19 17:11 TERMO-REX S.A.: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznikdo Raportu rocznego za 2018 rok.
13:42 TERMO-REX S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowychTermo-Rex SA w latach 2019-2020
17/06/19 13:47 TERMO-REX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
13:39 TERMO-REX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA w dniu 17.06.2019 roku
27/05/19 10:55 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/19 09:07 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Termo-Rex SA
29/04/19 10:56 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz raportu rocznego
10:09 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
26/04/19 13:54  brak uprawnień TERMO-REX SA (1/2019) Termo-Rex Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
21/01/19 15:45 TERMO-REX S.A.: Zawarcie z Chemar Rurociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowy na montaż rurociągów systemu parowego w ramach budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola.
13:12 TERMO-REX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych przez Termo-Rex SA w 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg