Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 08:45
kontakt
ADVERTIG

Komunikaty

14/08/19 11:50 brak uprawnień ADVERTIGO SA (11/2019) Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za II kwartał 2019r.
04/07/19 09:34 ADVERTIGO S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
25/06/19 13:51 ADVERTIGO S.A.: Wyrażenie zgody Rady Nadzorczej na działalność konkurencyjną Prezesa Zarządu
13:44 brak uprawnień ADVERTIGO SA (10/2019) Wyrażenie zgody Rady Nadzorczej na działalność konkurencyjną Prezesa Zarządu
24/06/19 12:29 brak uprawnień ADVERTIGO SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2019r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna
29/05/19 12:05 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA wraz z projektami uchwał
11:42 brak uprawnień ADVERTIGO SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA wraz z projektami uchwał
11:16 brak uprawnień ADVERTIGO SA (7/2019) Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
27/05/19 06:22 brak uprawnień ADVERTIGO SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna
14/05/19 20:46 brak uprawnień ADVERTIGO SA (5/2019) Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za I kwartał 2019 r.
10/04/19 17:49 brak uprawnień ADVERTIGO SA (4/2019) Podpisanie umowy sprzedaży
15/03/19 17:12 brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2019) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
14/02/19 12:26 brak uprawnień ADVERTIGO SA (2/2019) Raport kokresowy za IV kwartał 2018r.
30/01/19 18:17 brak uprawnień ADVERTIGO SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019r.
05/12/18 11:34 ADVERTIGO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg