Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.12, godz. 14:40
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

29/11/19 17:04 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego
27/11/19 17:49 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14/11/19 18:18  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
03/09/19 16:34 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego
14/08/19 18:38  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
08/07/19 14:50 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/06/19 12:08 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/05/19 18:00  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
07/05/19 12:25 K&K HERBAL POLAND S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 maja 2019 roku
06/05/19 17:49  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 06 maja 2019 roku.
10/04/19 11:24 K&K HERBAL POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał
11:09  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał
09/04/19 20:57  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (4/2019) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018
05/04/19 14:34  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
02/04/19 18:38 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu najmu krótkoterminowego
baner_SCANER_920X112_10.jpg