Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.16, godz. 12:16
kontakt
ELEHOLD

Komunikaty

07/10/19 19:03  brak uprawnień Akcjonariusze Elementalu zdecydują o emisji do 34,09 mln akcji serii R z prawem poboru
18:48 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 16 grudnia 2019 roku
18:15  brak uprawnień Elemental Holding chce skupić do 11,87 proc. akcji własnych po 1,50 zł za papier
17:51 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Publikacja oferty nabycia akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną
30/09/19 19:08 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Przekazanie poświadczeń zgodności
18:28 ELEMENTAL HOLDING S.A.: ELEMENTAL HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/19 14:10  brak uprawnień Główny akcjonariusz Elementalu chce emisji do 20 proc. nowych akcji z prawem poboru
13:47 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
17/09/19 14:50 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 16 września 2019 roku
14:41 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SAw dniu 16 września 2019 roku
06/09/19 10:32 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
10:29 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
29/08/19 20:07 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Informacja o zakończeniu oferty zakupu akcji Emitenta przez spółkę zależną
22/08/19 17:53 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych
20/08/19 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg