Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 02:40
kontakt
LSTECH

Komunikaty

21/10/20 15:27 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli w celu zawarcia układu
15/10/20 14:37 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/10/20 15:04 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Powzięcie informacji o orzeczeniu przez Sąd upadłości Spółki w trakcie trwania procesu restrukturyzacji
29/09/20 13:29 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
28/09/20 10:47 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J, K
08/09/20 14:59  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (18/2020) Uzupełnienie raportu nr 16/2020 z dn. 7.09.2020 r. ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:01 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 7 września 2020 r.
10:23  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (17/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 7.09.2020 r.
09:10 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowień Sądu w sprawie postępowania sanacyjnego
07/09/20 15:12  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (16/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:41 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii I
14/08/20 12:07  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (15/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
10/08/20 13:14  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (14/2020) Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 września 2020 r.
12:45 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 września 2020 r.
24/07/20 14:21  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (13/2020) Raport roczny za 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg