Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 21:53
kontakt
HELIO

Komunikaty

29/09/20 14:02 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2020/2021
04/09/20 17:34 HELIO S.A.: Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
10/08/20 16:31 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
10/07/20 16:45 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
09/07/20 16:09 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
06/07/20 10:55 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
10:27 HELIO S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
03/07/20 12:32 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:19 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
30/06/20 15:25 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2019/2020
10/06/20 11:37 HELIO S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2020 r.
05/06/20 09:52 HELIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29/05/20 07:51 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/20 13:20 HELIO S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w HELIO S.A.
01/04/20 14:40 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2019/2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg