Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:36
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

30/09/20 18:30 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 21:19 PAMAPOL S.A.: Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
15:57 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
09/09/20 14:18  brak uprawnień KNF umorzył postępowanie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Pamapolu
14:03 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcji
10/08/20 18:19 PAMAPOL S.A.: Podjęcie czynności wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. uchylającej Uchwałę Delistigową
30/07/20 17:03 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
16:42 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.
15:07  brak uprawnień WZ Pamapolu zdecydowało o uchyleniu uchwały ws. wycofania spółki z obrotu na GPW
14:37 PAMAPOL S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pamapol S.A. uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową
28/07/20 11:13 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r.
29/06/20 19:33 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
24/06/20 14:11 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał
20/06/20 16:56 PAMAPOL S.A.: Decyzja Zarządu Pamapol S.A. o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową
16/06/20 21:04 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg