Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 05:32
kontakt
IDH

Komunikaty

25/11/20 17:11  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (17/2020) Korekta raportu okresowego nr 8/2020 z dnia 29.07.2020 r. - Raport roczny za 2019 rok IDH Development SA
17:09  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (16/2020) Korekta raportu okresowego nr 2/2020 z dnia 14.02.2020 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2019 roku
13/11/20 16:38  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (15/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
16:30 IDH DEVELOPMENT S.A.: Korekta prognoz finansowych na lata 2020-2021
11/11/20 12:32  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (14/2020) Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym
22/10/20 15:40  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (13/2020) Złożenie przez akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH przy braku legitymacji, o której mowa w art.
13/10/20 06:56 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
12/10/20 06:41 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
21/09/20 10:57 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
10/09/20 12:43 IDH DEVELOPMENT S.A.: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
03/09/20 11:01 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
31/08/20 14:05 IDH DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ IDH Development SA w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
14:02  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (12/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej IDH Development SA
13:55  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ IDH Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz zgłoszone sprzeciwy do uchwał
27/08/20 07:41 IDH DEVELOPMENT S.A.: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
baner_SCANER_920X112_10.jpg