Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 15:37
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

14/08/19 17:27 WORK SERVICE S.A.: Provide information to the public
17:22 WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
17:17 WORK SERVICE S.A.: Summary of the issue of Y-series stocks as part of the conditional increase of the Company's share capital
17:12 WORK SERVICE S.A.: Podsumowanie emisji akcji serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
31/07/19 16:26  brak uprawnień Work Service nie otrzymał płatności za udziały w ProService, chce do końca IX wyjaśnić sprawę
15:59 WORK SERVICE S.A.: No payment to the Issuer of the price for shares in ProService
15:52 WORK SERVICE S.A.: Brak zapłaty na rzecz Emitenta ceny za udziały w ProService
15/07/19 18:03 WORK SERVICE S.A.: Change the instalment arrangement with the Social Insurance Institution (ZUS).
17:59 WORK SERVICE S.A.: Zmiana układu ratalnego z ZUS.
03/07/19 15:39 WORK SERVICE S.A.: Conclusion of the Call Option and Cooperation Agreement regarding terms of the transaction concerning the sale of shares in the Issuer's subsidiary Prohuman 2004 Kft.
15:34 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie Umowy opcji kupna i współpracy w zakresie warunków transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta - Prohumán 2004 Kft.
25/06/19 16:36 WORK SERVICE S.A.: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 25th June 2019.
16:31 WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
16:23 WORK SERVICE S.A.: Content of resolutions subject to voting at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 25th June 2019.
16:14 WORK SERVICE S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg