Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 12:55
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

26/10/20 22:18 WORK SERVICE S.A.: Issuance of a decision by the Head of the Lower Silesian Tax Office in Wroclaw on the distribution of tax arrears of the Issuer's subsidiaries into installments
22:13 WORK SERVICE S.A.: Wydanie decyzji przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych spółek zależnych Emitenta
22/10/20 11:56 WORK SERVICE S.A.: Conclusion by the Issuer of an agreement concerning operational cooperation within GI Group
11:54 WORK SERVICE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy operacyjnej w ramach Grupy Gi.
20/10/20 17:26 WORK SERVICE S.A.: Notification of the indirect acquisition of shares in the Work Service S.A.
17:21 WORK SERVICE S.A.: Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji w Work Service S.A.
16:52 WORK SERVICE S.A.: Appointment of the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Work Service.
16:49 WORK SERVICE S.A.: Powołanie Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
19/10/20 17:50 WORK SERVICE S.A.: Notification of the purchase of shares in the Work Service S.A.
17:44 WORK SERVICE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji w Work Service S.A.
17:30 WORK SERVICE S.A.: Notification on disposal of shares in the Work Service S.A.
17:25 WORK SERVICE S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji w Work Service S.A.
16/10/20 12:20  brak uprawnień Zarząd Work Service zapowiada rozpoczęcie konsultacji z RN dot. dokapitalizowania spółki
15/10/20 22:04 WORK SERVICE S.A.: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 15 October 2020.
22:02 WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 15 października 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg