Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.21, godz. 14:36
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

12/11/19 15:11  brak uprawnień NWZ Work Service nie podjęło uchwał dotyczących emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje
14:51 WORK SERVICE S.A.: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 12 November 2019
14:45 WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.
14:40 WORK SERVICE S.A.: Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 12 November 2019
14:32 WORK SERVICE S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.
06/11/19 20:54 WORK SERVICE S.A.: KDPW's decision regarding the registration of the Company's Y series shares
20:26 WORK SERVICE S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii Y
31/10/19 16:35 WORK SERVICE S.A.: supplement to current report no. 79/2019 - Appointment of members of the Supervisory Board
16:24 WORK SERVICE S.A.: uzupełnienie raportu bieżącego nr 79/2019 - Powołanie członków Rady Nadzorczej
22/10/19 16:44 WORK SERVICE S.A.: Position of the Supervisory Board of WORK SERVICE S.A.
16:39 WORK SERVICE S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Work Service S.A.
12:34 WORK SERVICE S.A.: Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions
11:47 WORK SERVICE S.A.: Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.
21/10/19 14:11  brak uprawnień Work Service kontynuuje rozmowy z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych
18/10/19 18:53  brak uprawnień Akcjonariusze Work Service zdecydują 12 listopada ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje
baner_SCANER_920X112_10.jpg