Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.15, godz. 21:15
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

11/12/19 22:25 FINCE HOLDING S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.
22:10 FINCE HOLDING S.A.: Uzgodnienie planu połączenia i pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o.
27/11/19 20:38  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (19/2019) Temat: Zmiany w organach zarządzających i nadzorujących Emitenta / Changes in the management and supervisory bodies of the Issuer
22/11/19 09:22 FINCE HOLDING S.A.: Reorganizacja grupy kapitałowej
14/11/19 17:19  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (18/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IIIQ 2019
14/08/19 08:52  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (17/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IIQ 2019
28/06/19 16:28 FINCE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28.06.2019
16:19  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (16/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zebranie / The content of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting
24/06/19 11:06  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINCE HOLDING S.A.
09:48  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINCE HOLDING S.A.
21/06/19 22:33  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (15/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018 / Annual report for accounting year 2018
15/06/19 19:20  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (14/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018 / Annual report for accounting year 2018
05/06/19 16:35 FINCE HOLDING S.A.: Postępowanie restrukturyzacyjne - sanacja
31/05/19 17:02  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (13/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018 / Annual report for accounting year 2018
16:15  brak uprawnień FINCE HOLDING SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Fince Holding SA / Annual Ordinary General Meeting Fince Holding SA
baner_SCANER_920X112_10.jpg