Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.08, godz. 02:14
kontakt
TALEX

Komunikaty

19/06/20 13:41 TALEX: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
09/06/20 14:07  brak uprawnień TALEX SA (3/2020) TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
13:39  brak uprawnień Talex wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję za '19
TALEX: Wypłata dywidendy
13:27 TALEX: Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r.
12:46 TALEX: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
03/06/20 19:23 TALEX: TALEX formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:07 TALEX: Korekta raportu rocznego (SA-R 2019)
22/05/20 07:14 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21/05/20 14:28 TALEX: Zawarcie umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
20/05/20 08:00 TALEX: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q1)
19/05/20 14:52  brak uprawnień Talex może skupić akcje własne za max. 6 mln zł i wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję
14:27 TALEX: Zmiana Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r.
14/05/20 09:42  brak uprawnień TALEX SA (2/2020) TALEX Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
09:08 TALEX: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg