Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 20:01
kontakt
VANTAGE

Komunikaty

19/07/19 14:29 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku
17/07/19 14:34 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego, dotyczącego warunkowej umowy nabycia nieruchomości, zawartej z Rank Progress S.A.
15/07/19 19:22  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
18:36  brak uprawnień GPW: Komunikat - VANTAGE DEVELOPMENT
10/07/19 10:34  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
08/07/19 13:37  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela)
02/07/19 13:49 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w drugim kwartale 2019 roku
19/06/19 21:01 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 czerwca 2019 roku
20:47 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
16:04 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
11/06/19 13:44 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Częściowa realizacja postanowień Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej
22/05/19 13:13 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego dotyczącego Aneksu do umowy inwestycyjnej, zawartej ze spółką Rank Progress S.A.
17/05/19 16:59 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: VANTAGE DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/19 16:34  brak uprawnień Rank Progress i Vantage Development zrealizują drugą część inwestycji we Wrocławiu
16:19 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Realizacja postanowień Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej
baner_SCANER_920X112_10.jpg