Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 23:34
kontakt
VANTAGE

Komunikaty

14/10/19 15:53 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy kredytu na refinansowanie budynku biurowego Epsilon przez jednostkę zależną Emitenta
03/10/19 08:14 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
02/10/19 13:15 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w III kwartale 2019 roku
13:00 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12:56 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
13/09/19 17:06 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: VANTAGE DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/19 14:36 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
19/07/19 14:29 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku
17/07/19 14:34 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego, dotyczącego warunkowej umowy nabycia nieruchomości, zawartej z Rank Progress S.A.
15/07/19 19:22  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
18:36  brak uprawnień GPW: Komunikat - VANTAGE DEVELOPMENT
10/07/19 10:34  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
08/07/19 13:37  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela)
02/07/19 13:49 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w drugim kwartale 2019 roku
19/06/19 21:01 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg