Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.17, godz. 15:24
kontakt
VANTAGE

Komunikaty

17/01/20 15:07 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości w Poznaniu
16/01/20 16:10 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Brneńskiej
14:57 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14:41 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14:32 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
15/01/20 19:58 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta
19:37 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
19:07 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 stycznia 2020 roku
18:56 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 stycznia 2020 roku
12:35 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia akcji Spółki
14/01/20 15:30 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej
15:21 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej
15:11  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
13:34 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki
13/01/20 16:51 VANTAGE DEVELOPMENT S.A.: Informacja o naruszeniu Warunków Emisji Obligacji serii S uprawniającym Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu
baner_SCANER_920X112_10.jpg