Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 16:13
kontakt
HERKULES

Komunikaty

07/07/20 22:34 HERKULES S.A.: Informacja o sporze z udziałem spółki zależnej od Herkules S.A.
03/06/20 15:43 HERKULES S.A.: Wycofanie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki
25/05/20 18:55 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/20 16:09 HERKULES S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym spółki Herkules S.A.
13/05/20 09:49 HERKULES S.A.: Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.
30/04/20 19:22 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:16 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz raportu rocznego
21/04/20 17:17 HERKULES S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za 2019 r.
16:30 HERKULES S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
12/03/20 16:36 HERKULES S.A.: Informacja w związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2
06/03/20 18:42 HERKULES S.A.: Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.
27/02/20 12:06 HERKULES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2020 - informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
26/02/20 17:08 HERKULES S.A.: Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
21/02/20 20:59 HERKULES S.A.: Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
17/02/20 23:03 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Zarządu Herkules S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg