Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.30, godz. 20:42
kontakt
5THAVEN

Komunikaty

12/05/20 19:39 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Zawiadomienie o złożeniu do KNF wniosku o wycofanie akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
08/05/20 21:42  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (6/2020) Zawiadomienie o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 §1 KSH
21:25 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Zawiadomienie o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 §1 KSH
07/05/20 16:39  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (5/2020) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
16:02  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (4/2020) Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
30/04/20 19:01 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 5th Avenue Holding S.A. Przymusowy wykup akcji Emitenta.
09:42  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji 5TH AVENUE HOLDING SA w drodze przymusowego wykupu
08:42  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki 5TH AVENUE HOLDING S.A.
08/04/20 22:57 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia porozumienie dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec spółki.
20/03/20 14:06  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
14:02  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2019
31/01/20 17:44 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17:41 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
29/01/20 13:39  brak uprawnień 5TH AVENUE HOLDING SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/12/19 08:52 5TH AVENUE HOLDING S.A.: Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii "AE"
baner_SCANER_920X112_10.jpg