Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.24, godz. 12:29
kontakt
BOWIM

Komunikaty

15/01/20 15:58 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
13/12/19 15:11 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
12/12/19 14:49 Bowim: Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku uwzględniającego skargę Emitenta o sygn. I FSK 1609/18 dotyczącego decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 29.09.2017 r. określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK- 3.4103.1.2017.16
04/12/19 15:33 Bowim: Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao S.A.
15:27 Bowim: Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.
21/11/19 15:01 Bowim: Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za miesiące od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r.
19/11/19 17:14 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/19 13:30 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
13/11/19 10:33 Bowim: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku.
06/11/19 13:36 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r.
25/10/19 13:11 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2019 r.
15/10/19 14:10 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
23/09/19 17:28 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 10:30 Bowim: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.
13/09/19 15:06 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg