Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:22
kontakt
SFDSA

Komunikaty

20/10/20 11:01  brak uprawnień SFD ma politykę dywidendową na lata 2020-22, chce wypłacać co najmniej 20 proc. zysku
10:48 SFD S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2020-2022
24/08/20 17:23 SFD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
17:07  brak uprawnień SFD SA (15/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
17:02  brak uprawnień SFD SA (14/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych
16:54  brak uprawnień SFD SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
16:44  brak uprawnień SFD SA (12/2020) Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję
14/08/20 12:23  brak uprawnień SFD SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
29/07/20 20:47 SFD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:33  brak uprawnień SFD SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:01  brak uprawnień SFD SA (9/2020) Raport Roczny Spółki SFD S.A.
23/07/20 16:07  brak uprawnień SFD SA (8/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020
29/06/20 20:41 SFD S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę SFD SA w związku z nabyciem akcji własnych
20:36 SFD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Daniela Walendziaka
09:20 SFD S.A.: Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg