Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.10, godz. 00:01
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

26/11/19 17:52  brak uprawnień Izoblok ma list intencyjny ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo
17:17 IZOBLOK S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy o zachowaniu poufności z DABO PRECISION Co. Ltd.
29/10/19 15:51 IZOBLOK S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:39 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 29.10.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
15:28 IZOBLOK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 29.10.2019 r.
03/10/19 06:44 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
02/10/19 14:54 IZOBLOK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
20/09/19 17:46 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/09/19 17:03 IZOBLOK S.A.: Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za 1Q 2019/2020
27/08/19 17:17 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz raportu rocznego
19/08/19 23:27 IZOBLOK S.A.: Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2018/2019
31/07/19 15:36 IZOBLOK S.A.: Umowa znacząca Auria Solutions Ltd
30/07/19 16:59  brak uprawnień Izoblok rozpoczął przegląd opcji strategicznych
16:51 IZOBLOK S.A.: Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
baner_SCANER_920X112_10.jpg