Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.12, godz. 07:50
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

10/07/20 13:28 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
02/07/20 15:31 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z firmą Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.
12/05/20 14:04 IZOBLOK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
15/04/20 08:46  brak uprawnień Izoblok wznawia negocjacje ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo
08:34 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.
25/03/20 17:07 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/03/20 14:30 IZOBLOK S.A.: Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.
16/03/20 13:04 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta
04/02/20 15:47  brak uprawnień Izoblok szacuje spadek produkcji automotive w Europie na 15 proc. w porównaniu do lat '18-19
24/01/20 17:16 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/01/20 14:48 IZOBLOK S.A.: Aneks do umowy znaczącej
10/01/20 16:55  brak uprawnień Izoblok ma umowę inwestycyjną; wartość inwestycji w spółkę zależną może wynieść max. 8 mln euro
16:26 IZOBLOK S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
20/12/19 16:25  brak uprawnień Izoblok nie skupi żadnej akcji własnej w buybacku
16:13 IZOBLOK S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg