Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 22:19
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

07/08/19 08:39 brak uprawnień Wyniki Pekao w II kw. bez zaskoczeń, neutralne dla notowań (opinia)
08:36 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (14/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
29/07/19 22:32 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej wykonania utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D
26/07/19 17:48 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (13/2019) Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
09/07/19 19:07 PLATIGE IMAGE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect kolejnych akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych
15:59 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PLATIGE IMAGE SA
03/07/19 17:54 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E spółki PLATIGE IMAGE SA
26/06/19 18:15 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (12/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
17/06/19 12:21 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (11/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
13/06/19 16:11 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (10/2019) Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2018 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku o wybrane dane finansowe spółek zależnych niepodlegających konsolidacj
15:35 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku.
10/06/19 19:46 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (9/2019) Dokonana zmiana statutu
19:39 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r.
23/05/19 18:46 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (7/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia części akcji serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect
15/05/19 20:39 brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (6/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg