Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 11:47
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

29/05/20 12:34  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r. na godz. 10:00 wraz z projektami uchwał
12:22 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r. na godz. 10:00 wraz z projektami uchwał
15/05/20 22:22 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach PLATIGE IMAGE S.A.
14/05/20 17:30  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
27/04/20 17:37 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji drugiego sezonu serialu The Witcher
23/04/20 18:31 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy z Bloober Team S.A. na wykonanie grafik komputerowych
31/03/20 15:23 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
20/03/20 23:51  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
05/03/20 19:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ze Smilegate Entertainment Inc. na wykonanie utworu audiowizualnego
05/02/20 23:57 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
22/01/20 11:17  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
07/01/20 17:37  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (1/2020) Zawarcie umowy z firmą audytorską
31/12/19 15:08  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (21/2019) Rejestracja zmiany Statutu Platige Image S.A.
23/12/19 13:44 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20/12/19 13:34 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg