Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 03:14
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

14/08/19 17:21  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (31/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku
12/08/19 16:22  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (30/2019) Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2019 roku
16:18 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za drugi kwartał 2019 roku
02/08/19 15:51  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (29/2019) Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
15:48 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
15:43  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (28/2019) Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
15:38 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
09/07/19 14:47  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (27/2019) Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów
14:43 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze zastawów
03/07/19 13:49  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (26/2019) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
13:38 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
02/07/19 13:46  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (25/2019) Wypłata odsetek od obligacji serii AN, AO, AP i AR
28/06/19 08:43 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
27/06/19 13:59  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (24/2019) Umorzenie Obligacji Rolowanych
13:53 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Umorzenie Obligacji Rolowanych
baner_SCANER_920X112_10.jpg