Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.11, godz. 00:37
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

09/12/19 15:29  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (51/2019) Częściowa spłata kredytu rewolwingowego przez Emitenta
15:25 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Częściowa spłata kredytu rewolwingowego przez Emitenta
06/12/19 14:03  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (50/2019) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
14:01 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
27/11/19 15:48  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (49/2019) Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
15:42 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
26/11/19 14:48  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (48/2019) Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu
14:41 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wyznaczenie Dodatkowego Dnia Wykupu przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem oraz złożenie przez Emitenta żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
20/11/19 16:15  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (47/2019) Uzupełnienie informacji nt. Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
14/11/19 23:13  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (46/2019) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku
19:21  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (45/2019) Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
19:17 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS
17:33  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (44/2019) Przejęcie zarządzania funduszem KREOS oraz podpisanie umowy o współpracę z IPOPEMA TFI
17:25 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Przejęcie zarządzania funduszem KREOS oraz podpisanie umowy o współpracę z IPOPEMA TFI
14:22  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (43/2019) Zmiany w Zarządzie Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg