Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 21:24
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

22/10/20 16:46  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (12/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
16:29 CASPAR AM SA: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
15/10/20 17:06  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (11/2020) Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
16:50 CASPAR AM SA: Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
06/10/20 14:14 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
28/09/20 13:06  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (10/2020) Zawarcie umowy o badanie jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
07/09/20 13:40 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
13/08/20 10:28  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Columbus Energy w dół o ponad 3 proc.
10:11  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (9/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
06/08/20 15:49 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
06/07/20 15:10 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
10/06/20 15:50 CASPAR AM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2020 r.
14:46  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (8/2020) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 roku
14:40  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (7/2020) Informacja w przedmiocie dywidendy za 2019 rok
04/06/20 16:23 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg