Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 02:06
kontakt
SUNEX

Komunikaty

04/06/20 17:08  brak uprawnień Sunex planuje split akcji
16:07 SUNEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał.
16:03  brak uprawnień Sunex chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję
16:00 SUNEX S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
11/05/20 17:32 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
05/05/20 16:24 SUNEX S.A.: Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
30/04/20 17:14 SUNEX S.A.: Informacja na temat wpływu różnic kursowych na wycenę aktywów i pasywów w I kwartale 2020 roku
21/04/20 16:06 SUNEX S.A.: Rozwiązanie umowy o dofinansowanie
06/04/20 18:40 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/04/20 17:54 SUNEX S.A.: Informacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2020 roku
15:57 SUNEX S.A.: Zawarcie nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.
19/03/20 16:19 SUNEX S.A.: Informacje dotyczące wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Emitent
27/02/20 14:40 SUNEX S.A.: Uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy sp.j.
08/01/20 13:02 SUNEX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
07/01/20 16:00 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg