Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 13:08
kontakt
SUNEX

Komunikaty

15/07/19 16:15 SUNEX S.A.: Korekta raportu nr 23/2019. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
11/07/19 19:30 SUNEX S.A.: Uwzględnienie apelacji Emitenta
18:37 SUNEX S.A.: Zmiany w zakresie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
17:00 SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów wieloproduktowych z ING Bank Śląski
02/07/19 16:20 SUNEX S.A.: Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w II kwartale 2019 r.
28/06/19 17:10 SUNEX S.A.: Zmiany w zakresie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
27/06/19 15:56 SUNEX S.A.: Korekta raportu nr 20/2019 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
11:49 SUNEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
10:07 SUNEX S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
26/06/19 16:09  brak uprawnień Sunex wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
16:00 SUNEX S.A.: Wypłata dywidendy za 2018 rok
15:35 SUNEX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
24/06/19 14:32 SUNEX S.A.: Zmiana umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
07/06/19 12:58 SUNEX S.A.: Zmiana umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
06/06/19 11:01 SUNEX S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 26.06.2019 r. na wniosek akcjonariusza spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg