Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.16, godz. 04:37
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

30/09/19 19:23 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 15:40 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
14:36 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
26/09/19 17:02 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G
02/09/19 21:20 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
08/07/19 19:51 SKOTAN S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
28/06/19 15:58 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
13:16 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
27/06/19 15:59 SKOTAN S.A.: Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
26/06/19 18:10 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
18:01 SKOTAN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.
24/06/19 17:00 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku - korekta raportu
19/06/19 19:12 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
31/05/19 22:04 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
30/05/19 17:47 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg