Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 07:06
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

08/07/19 19:51 SKOTAN S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
28/06/19 15:58 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
13:16 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
27/06/19 15:59 SKOTAN S.A.: Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
26/06/19 18:10 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
18:01 SKOTAN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.
24/06/19 17:00 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku - korekta raportu
19/06/19 19:12 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
31/05/19 22:04 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
30/05/19 17:47 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:43 SKOTAN S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
15:20 SKOTAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
17/05/19 15:22 SKOTAN S.A.: Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności
30/04/19 19:02 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
18:47 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg