Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:16
kontakt
ZAMET

Komunikaty

30/09/20 18:17 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/20 16:02 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lipca 2020 r.
15:56 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
24/07/20 18:10 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/07/20 19:30 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 28 lipca 2020.
19:28 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
26/06/20 20:51 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:49 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz raportu rocznego
22/06/20 08:07 ZAMET S.A.: Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów.
19/06/20 19:50 ZAMET S.A.: Informacja o przystąpieniu do testów na utratę wartości aktywów.
21/04/20 19:08 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.
19:03 ZAMET S.A.: Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta.
17/04/20 16:44 ZAMET S.A.: Zwiększenie limitu kredytowego w ramach umowy o linię wieloproduktową z mBank.
25/03/20 11:45 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.
17/02/20 17:32 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.
baner_SCANER_920X112_10.jpg