Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.12, godz. 05:27
kontakt
TOYA

Komunikaty

21/07/20 15:30 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia 2020, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
14:23 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2020r.
20/07/20 13:08 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
13/07/20 22:15  brak uprawnień Zarząd spółki Toya rekomenduje 0,38 zł dywidendy na akcję
21:23 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019
22/06/20 15:27 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 17 czerwca 2020
17/06/20 19:13 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 17 czerwca 2020 r.
18:41 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r., zgłoszonych przez akcjonariuszy wraz z informacją o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad.
18:24 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
29/05/20 22:32 TOYA S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza
27/05/20 23:12 TOYA S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia
21/05/20 15:23 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca 2020
15:09 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.
20/05/20 13:25 TOYA S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Toya" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
07/05/20 22:03 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg