Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.28, godz. 01:17
kontakt
TOYA

Komunikaty

24/01/20 15:13 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 stycznia 2020r.
20/01/20 16:02  brak uprawnień NWZ Toya upoważniło zarząd do skupu do 3 mln akcji własnych
15:56 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
15:44 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 20 stycznia 2020 r.
10/12/19 16:21 TOYA S.A.: Aneks z dnia 10 grudnia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
14:25 TOYA S.A.: Rejestracja spółki zależnej prawa chińskiego
06/12/19 10:21  brak uprawnień DM BOŚ obniża cenę docelową spółki Toya do 8,4 zł, rekomenduje "kupuj"
27/11/19 17:09  brak uprawnień Toya zdecydowała o utworzeniu spółki zależnej w Chinach
16:53 TOYA S.A.: Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.
26/11/19 15:30 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 stycznia 2020
15:24 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2020 r.
13/11/19 17:04  brak uprawnień Rockbridge TFI chce upoważnić zarząd spółki Toya do skupu do 3 mln akcji własnych
16:29 TOYA S.A.: Wniosek o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
07/11/19 17:14 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/09/19 19:13 TOYA S.A.: Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
baner_SCANER_920X112_10.jpg