Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 06:09
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

29/05/20 19:17  brak uprawnień GPW: zakończenie obrotu w związku z przedterminowym wykupem obligacji serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A. (BGD0920), oznaczonych kodem "PLBIOGN00034
28/05/20 21:08 BIOGENED S.A.: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920
14:46  brak uprawnień BIOGENED SA (7/2020) Wykup i umorzenie obligacji serii BGD0920
20/05/20 15:26  brak uprawnień Biogened planuje wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję
15:22  brak uprawnień BIOGENED SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
15:03 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
19/05/20 19:49 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
12:43 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy z animatorem rynku
15/05/20 17:01  brak uprawnień BIOGENED SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020
14/05/20 15:53  brak uprawnień BIOGENED SA (4/2020) Raport roczny za 2019
13/05/20 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BGD0920 spółki BIOGENED S.
12/05/20 16:16 BIOGENED S.A.: Przedterminowa spłata kredytu obrotowego
16:12 BIOGENED S.A.: Przedterminowa spłata kredytu w rachunku bieżącym
06/05/20 17:38 BIOGENED S.A.: Uchwała zarządu w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920
30/04/20 17:22 BIOGENED S.A.: Wypowiedzenie umowy z animatorem Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg