Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.12, godz. 08:08
kontakt
JHMDEV

Komunikaty

30/06/20 14:30 JHM DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku
14:25 JHM DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
13:40 JHM DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii "C"
09/06/20 22:12 JHM DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 09 czerwca 2020 roku
22:06 JHM DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 09 czerwca 2020 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
03/06/20 15:31 JHM DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
01/06/20 16:05 JHM DEVELOPMENT S.A.: Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję
15/05/20 07:50 JHM DEVELOPMENT S.A.: JHM DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 19:41  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki JHM DEVELOPMENT SA
02/04/20 16:01 JHM DEVELOPMENT S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
27/03/20 15:56 JHM DEVELOPMENT S.A.: Informacja nt. wpływu wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta
08:33 JHM DEVELOPMENT S.A.: JHM DEVELOPMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:30 JHM DEVELOPMENT S.A.: JHM DEVELOPMENT S.A. formularz raportu rocznego
24/03/20 16:47 JHM DEVELOPMENT S.A.: Przedłużenie umowy z firmą audytorską na wykonanie określonych czynności rewizji finansowej
13/03/20 15:32 JHM DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 13 marca 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg