Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 07:26
kontakt
SHOCKWORK

Komunikaty

31/08/20 16:01 ShockWork Games S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR
13:06 ShockWork Games S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR
26/08/20 09:01 ShockWork Games S.A.: Przystąpienie do prac nad produkcją gry Tribal Space
19/08/20 16:48 ShockWork Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19.08.2020 r.
16:17  brak uprawnień SHOCKWORK (28/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.08.2020 roku
17/08/20 08:00 ShockWork Games S.A.: Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosku akcjonariusza w sprawie emisji akcji serii H
07:22 ShockWork Games S.A.: Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosku akcjonariusza w sprawie emisji akcji serii H
14/08/20 19:11  brak uprawnień GPW: Komunikat - SHOCKWORK GAMES SA
07:25  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (27/2020) Raport za II kwartał 2020 r.
31/07/20 23:26 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.
14:30  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (26/2020) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.
23/07/20 23:59  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (25/2020) Zmiana firmy, siedziby oraz treści statutu Emitenta
23:39 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.08.2020 roku
23:26  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (24/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.08.2020 roku
17/07/20 08:54 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na wydanie gry RPG opartej na świecie gry Alder's Blood
baner_SCANER_920X112_10.jpg