Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 20:24
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

10/07/20 21:01 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19:22 PunkPirates S.A.: Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki
18:59 PunkPirates S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki
03/07/20 17:42 PunkPirates S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego, zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
23/06/20 17:55 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
19/06/20 15:35 PunkPirates S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PunkPirates S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku
15:10  brak uprawnień PUNKPIRATES SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
18/06/20 16:12 PunkPirates S.A.: Powołanie Członków Zarządu PunkPirates S.A. na kolejną kadencję
13:44 PunkPirates S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. na kolejną kadencję
13:34 PunkPirates S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2020 r.
08/06/20 09:31 PunkPirates S.A.: Aktualny plan wydawniczy PunkPirates S.A.
03/06/20 09:12 PunkPirates S.A.: Umorzenie warrantów subskrypcyjnych
29/05/20 12:12 PunkPirates S.A.: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta
26/05/20 09:32 IQ PARTNERS S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółka zależną
09:29 IQ PARTNERS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki, zmiana firmy Spółki oraz adresu strony internetowej Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg