Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 08:31
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

20/10/20 10:39 PunkPirates S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie oraz IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
13/10/20 19:51 PunkPirates S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 49/2020 - Zawiadomienie o zamiarze połączenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie oraz IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
19:39 PunkPirates S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 48/2020 - Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia PunkPirates S.A. i IQ Partners sp. z o.o.
12/10/20 19:15 PunkPirates S.A.: Rejestracja połączenia transgranicznego spółek portfelowych
08/10/20 14:03 PunkPirates S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 listopada 2020 r.
13:50 PunkPirates S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 listopada 2020 roku
05/10/20 14:50 PunkPirates S.A.: Zawiadomienie o zamiarze połączenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie oraz IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
14:36 PunkPirates S.A.: Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia PunkPirates S.A. i IQ Partners sp. z o.o.
30/09/20 22:13 PunkPirates S.A.: Zmiana nazwy spółki zależnej Ventures Hub sp. z o.o. na Raion Games sp. z o.o. wraz ze zmianą przedmiotu działalności oraz podwyższeniem kapitału
21:32 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
21:18 PunkPirates S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
21:06 PunkPirates S.A.: Wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych
21/09/20 09:08  brak uprawnień PunkPirates chce wydawać cztery gry rocznie
08:32 PunkPirates S.A.: Plany rozwoju Spółki na lata 2020-2021
18/09/20 22:46 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg