Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 21:13
kontakt
POLARISIT

Komunikaty

06/07/20 21:24 ART NEW MEDIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.
20:44  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (10/2020) Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 6 lipca 2020 r.
20:39  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (9/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
20:36  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (8/2020) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 6 lipca 2020 r.
11/06/20 00:23  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (7/2020) Zmiany Statutu Spółki proponowane na WZA 6 lipca 2020 r.
10/06/20 23:09  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 6 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał.
23:02 ART NEW MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 6 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał.
22:54 ART NEW MEDIA S.A.: Opinia biegłego rewidenta
22:51 ART NEW MEDIA S.A.: Raport z wyceny iSRV Zrt.
22:48 ART NEW MEDIA S.A.: Raport z wyceny Industrial Artificial Intelligence Kft.
22:44 ART NEW MEDIA S.A.: Planowane wniesienie wkładów niepieniężnych.
09/06/20 17:44  brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (5/2020) Zmiana w Radzie Nadzorczej
04/06/20 19:11 ART NEW MEDIA S.A.: Informacja o terminie Walnego Zgromadzenia.
15/05/20 17:41  brak uprawnień POLARIS IT Group SA (4/2020) Raport kwartalny za I kwarał 2020 r.
13:11  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki POLARIS IT GROUP S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg