Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 21:27
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

07/07/20 06:49 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
06:41  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
29/06/20 17:01  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
22/06/20 15:02 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie umów konwersji pożyczek
19/06/20 17:39 FinTech Ventures S.A.: Informacja o realizacji opcji kupna - zwiększenie zaangażowania w PU Group LTd
10/06/20 08:59 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy
09/06/20 22:33 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
08/06/20 16:00 FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu umowy na pozyskanie funduszy przez Spółkę
05/06/20 13:12 FinTech Ventures S.A.: Informacja o dokonaniu płatności pozostałej kwoty wynikającej z trzeciej transzy na rzecz PU Group Limited
03/06/20 22:09 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu umowy na pozyskanie kapitału przez Spółkę
29/05/20 19:34 FinTech Ventures S.A.: Informacja o wydłużeniu terminu płatności niezrealizowanej transzy za udziały na rzecz PU Group Limited
08/05/20 16:28 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką 2intellect.com S.A.
04/05/20 10:14 FinTech Ventures S.A.: Podpisanie umowy pożyczki z opcją konwersji na akcje z EMERGER MANAGEMENT FZE
30/04/20 18:49 FinTech Ventures S.A.: Informacja o niezrealizowanej płatności transzy za udziały na rzecz PU Group Limited
18:39  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (6/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych - zmiana terminów publikacji raportów za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu za 2019 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg