Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 11:25
kontakt
WODKAN

Komunikaty

13/10/20 12:48  brak uprawnień WODKAN SA (26/2020) Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku
11/09/20 14:25  brak uprawnień WODKAN SA (25/2020) Raport miesięczny za sierpień 2020 roku.
14:19  brak uprawnień WODKAN SA (24/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
02/09/20 14:21 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A.
28/08/20 15:16  brak uprawnień Wodkan wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję
 brak uprawnień WODKAN SA (23/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
15:13  brak uprawnień WODKAN SA (22/2020) Deklaracja wypłaty dywidendy
15:09  brak uprawnień WODKAN SA (21/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.08.2020 r.
13/08/20 14:07  brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (20/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku.
14:01  brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (19/2020) Raport miesięczny za lipiec 2020 roku.
05/08/20 14:50 WODKAN: Informacja poufna - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ na lata 2014-2020
30/07/20 13:52 WODKAN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 28.08.2020r. oraz projekty uchwał na ZWZ WODKAN S.A.
13:51  brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (18/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.
28/07/20 15:08 WODKAN: Wstępne dane finansowe za II kwartał 2020 roku.
14/07/20 14:16  brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (17/2020) Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg