Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 22:56
kontakt
WODKAN

Komunikaty

14/08/19 13:34 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (18/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
13:12 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (17/2019) Raport miesięczny za lipiec 2019 roku
15/07/19 11:19 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (16/2019) Raport miesięczny za czerwiec 2019 roku
08/07/19 15:08 WODKAN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 10 września 2019 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. wraz z informacją o żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanym na podstawie art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.
14:55 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 10 września 2019 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN
13/06/19 12:59 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A.
12:00 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (14/2019) Raport miesięczny za maj 2019 roku
10/06/19 16:18 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (13/2019) Informacja o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
16:15 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (12/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 10.06.2019 r.
15/05/19 15:44 brak uprawnień Wodkan chce wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję za '18
15:34 WODKAN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 10 czerwca 2019r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.
15:32 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.
14/05/19 15:04 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (10/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
14:26 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (9/2019) Raport miesięczny za kwiecień 2019 roku.
26/04/19 14:24 WODKAN: Informacja poufna - podpisanie znaczącej umowy
baner_SCANER_920X112_10.jpg