Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 16:24
kontakt
ENELMED

Komunikaty

13/10/20 13:50 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
29/09/20 17:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/20 07:55  brak uprawnień EVR wycenia akcje Enel-Medu na 13,60 zł, a Synektika na 29,40 zł
07/07/20 15:22  brak uprawnień WZ Enel-Medu odstąpiło od głosowania nad uchwałą ws. emisji akcji serii E
15:13 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r.
15:11 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r., a nie zostały podjęte
15:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad
15:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 lipca 2020 r.
02/07/20 14:28 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2020: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:23 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 8/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 lipca 2020 roku
18/06/20 16:22 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał
09/06/20 13:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
13:05 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 lipca 2020 roku
04/06/20 15:51  brak uprawnień Enel-Med chce wyemitować do 6 mln akcji serii E
15:38 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie określenia szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg