Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.06, godz. 08:00
kontakt
VENCAPOL

Komunikaty

03/04/20 21:34 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta
01/04/20 01:49 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.03.2020 roku.
01:44  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (12/2020) Brak uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.03.2020 roku
31/03/20 21:14 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
21:00 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
30/03/20 09:28 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie Art. 19 MAR
09:14 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
09:02 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
28/03/20 14:01 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawiadomienie o transakcji uzyskane w trybie Art. 19 MAR
26/03/20 16:21 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawiadomienie o transakcji uzyskana w trybie Art. 19 MAR
24/03/20 15:55  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (11/2020) Odwołanie Prezesa Zarządu i oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
15:12  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (10/2020) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
14:54 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ
14:39  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (9/2020) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.
14:34  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 23 marca 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg