Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.19, godz. 06:15
kontakt
BLOOBER

Komunikaty

13/11/19 21:23  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (17/2019) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2019 r.
07/11/19 15:09  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (16/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej
14:03  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (15/2019) Treść uchwał podjętych w dniu 6 listopada 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna
06/11/19 17:53 BLOOBER TEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
08:32 BLOOBER TEAM S.A.: Przyznanie dofinansowania w ramach 1 Osi Priorytetowej "Gospodarka Wiedzy"
05/11/19 18:43  brak uprawnień NWZ Bloober Team zdecyduje m.in. o skupie akcji własnych
18:22  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (14/2019) Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 roku
18:15 BLOOBER TEAM S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał d przez akcjonariuszy otyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 roku
29/10/19 08:49 BLOOBER TEAM S.A.: Ukończenie prac nad grą "Layers of Fear VR" w wersji beta
24/10/19 12:51  brak uprawnień Bloober Team ma umowę dofinansowania kwotą do 20,2 mln zł
12:34 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
18/10/19 18:08  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (13/2019) Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:55 BLOOBER TEAM S.A.: Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/10/19 08:51 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA
10/10/19 09:37 BLOOBER TEAM S.A.: Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear w wersji iOS
baner_SCANER_920X112_10.jpg