Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.27, godz. 05:40
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

19/05/20 16:04 ROBINSON EUROPE S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
23/04/20 20:16 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
02/04/20 15:22 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 kwietnia 2020 r.
15:15  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/03/20 17:29  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2020) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2019/2020 roku obrotowego
06/03/20 17:04  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
17:00 ROBINSON EUROPE S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
05/03/20 13:56  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2020) Raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2018 roku do 31.10.2019 roku.
13/12/19 16:46  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (14/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2018/2019 roku obrotowego
12/11/19 18:11  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (13/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
31/10/19 12:30  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (12/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
12/09/19 11:00  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (11/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego
21/08/19 14:03 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
11/07/19 14:45  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (10/2019) Wypłata dywidendy
13/06/19 09:53  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (9/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2018/2019 roku obrotowego
baner_SCANER_920X112_10.jpg