Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.20, godz. 15:38
kontakt
SARE

Komunikaty

13/08/19 16:22 SARE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
09/08/19 19:12 SARE S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
12:27 SARE S.A.: Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
08/08/19 16:04 SARE S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
26/07/19 11:46 SARE S.A.: Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji
24/07/19 15:14 SARE S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 194.224 akcji serii E i G spółki SARE S.A.
22/07/19 18:16  brak uprawnień GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SARE SA
17:53 SARE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 194.224 akcji zwykłych na okaziciela serii E i G spółki SARE S.A.
18/07/19 14:36 SARE S.A.: Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji
10/06/19 18:20 SARE S.A.: Powołanie Członka Zarządu
04/06/19 18:28 SARE S.A.: Rejestracja akcji serii E i G w KDPW
31/05/19 17:38 SARE S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
30/05/19 16:42 SARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.
16:36 SARE S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję
16:27 SARE S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg