Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.16, godz. 01:55
kontakt
SARE

Komunikaty

08/11/19 13:42 SARE S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta
05/11/19 18:08 SARE S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
14/10/19 21:21 SARE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu
30/09/19 17:13 SARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
17:08 SARE S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
13/09/19 15:51 SARE S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
11/09/19 19:47 SARE S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
09/09/19 16:22 SARE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
04/09/19 17:16 SARE S.A.: SARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 13:20 SARE S.A.: Powołanie Prokurenta
22/08/19 16:30 SARE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
13/08/19 16:22 SARE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
09/08/19 19:12 SARE S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
12:27 SARE S.A.: Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
08/08/19 16:04 SARE S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
baner_SCANER_920X112_10.jpg